פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כג מא

"מטה כבודה" - מכוללת במצעות נאות פריד"י בלע"ז