קטע:רש"י על יחזקאל כג לב

"מרבה להכיל" - יתירה מלהכיל כמו מלסבול