קטע:רש"י על יחזקאל כג כח

"אשר שנאת" - כשדים שמרדת בהם