קטע:רש"י על יחזקאל כג כג

"פקוד ושוע וקוע" - ת"י שם מדינות ומקרא מסייעו (בספר ירמיהו נ) על הארץ מרתים עלה עליה ועל יושבי פקוד והפותרים אומרים ל' פקודים ושרים ושלטונים

"וקרואים" - שמונ"ץ בלע"ז