פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כג כא

"ותפקדי" - ותזכרי

"בעשות" - לשון כבישה