קטע:רש"י על יחזקאל כג יא

"ותרא אחותה אהליבה" - את כל הרעה אשר בא לאחות' על זנוניה ולא יראה

"ותשחת עגבתה" - תאותה זויט"ר בלע"ז