קטע:רש"י על יחזקאל כג י

"ותהי שם לנשים" - לוקח מהן קללה לכל הנואפות להווסר ממנה ראו מה עלתה לפלונית על זימתה

"ושפוטים" - כמו שפטים יושטישא"ט בלע"ז