פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כג ט

"לכן נתתיה וגו'" - שבא סנחרב והגלה אותם