קטע:רש"י על יחזקאל כג ז

"ותתן תזנותיה עליהם" - לב ניאופים ורוח זנונים נתנה עליה' שהית' מתאוה להם

"ובכל אשר עגבה וגומר" - בכל העכו"ם אשר נשתתפה עמהם למדה דרכיהם ונטמא בגילוליהם