קטע:רש"י על יחזקאל כב כ

"קבוצת כסף" - כאשר יקבוץ הצורף את כל הסיגים אל תוך כור

"לפחת" - לנפח

"להנתיך" - ויצקת מתרגם ותתיך