קטע:רש"י על יחזקאל כב יח

"לסיג" - תערובת פסולת המעורב בכסף וזהב וצריך להתיכו באש לצורפו

"כור" - שצורפין בו זהב