קטע:רש"י על יחזקאל כב ח

"קדשי בזית" - ולא כמו שאמרתי לרצונכם תזבחו (ויקרא י"ט)