פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כב ו

"איש לזרועו" - כל דאלים גבר