פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כב ד

"עד שנותיך" - גזירת ונושנתם (דברים ד) בגי' שאמר משה

"וקלסה" - דבה שהכל נדברים ביד פרלרי"ץ בלע"ז