פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כא ל

"חלל רשע" - חייב להיות חלל ברשעך

"נשיא ישראל" - צדקיהו

"בעת עון קץ" - בעת נתמלאת הסאה והגיע העון האחרון הממלא את הסאה