קטע:רש"י על יחזקאל כא ו

"ויהי דבר ה' אלי לאמר" - הנבא להם נבואה מפורשת שאמרתי לך שים פניך דרך תימנה אני מפרש לך שים פניך אל ירושלים