קטע:רש"י על יחזקאל יט י

"אמך כגפן" - עוד זה מן הקינה

"בדמך" - לשון דמיון ומשל כלומר דומה אתה למי שהיתה אמו כגפן שתולה על מים

"פוריה" - כמו פורה ראש לשון עושה פרי

"ממים רבים" - על ידי מים רבים