קטע:רש"י על יחזקאל יט ג

"ותעל אחד מגוריה" - על בני יאשיהו נאמרה קינה זו שראשון הוא יהואחז

"אדם אכל" - גוזל את ישראל כי ישראל נקראו אדם כמו שנאמר (לקמן ל"ד) ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם אתם ולפי המשל כל חיה שטעמה טעם בשר אדם מתגרה באנשים לעולם