קטע:רש"י על יחזקאל יט ב

"מה אמך לביא" - כמה היתה חשובה אמך אתה צדקיהו שנמשלה ללביאה

"בין אריות" - שרי יהודה