פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל יח כד

"כל צדקותיו לא תזכרנה" - פירשו רבותינו במתחרט עליהם