קטע:רש"י על יחזקאל יח ז

"יונה" - לשון אונאה כלומר שום איש לא הונה

"חבולתו חוב ישיב" - אם חבל שלמת רעהו בחובו ישיב אותו לו כבוא השמש