קטע:רש"י על יחזקאל יח ו

"אל ההרים לא אכל" - בטוריא לא פלח לטעוותא לאכול זבחי מתים

"אל גלולי" - שאר עבודת כוכבים כגון הבעל שבשומרון והעגלים שבבית אל ושבדן