קטע:רש"י על יחזקאל יח ד

"כל הנפשות לי הנה" - ולמה ילקה הבן שלא חטא לי הלא שלי הוא