קטע:רש"י על יחזקאל יז כ

"ופרשתי עליו רשתי" - כמו שפירשתו למעלה בתחילת הספר (לעיל יב) שזימן צבי להלוך על גג המערה

"ונשפטתי" - ואתווכח עמו