קטע:רש"י על יחזקאל יד ט

"והנביא כי יפותה ודבר דבר" - שאינו אמת

"פתיתי" - פתחתי לו פתח לאיזו שירצה ומכאן יש לומר בא ליטמא פותחין לו