קטע:רש"י על יחזקאל יד ו

"שובו" - מדרכיכם

"והשיבו" - את לבבכם

"מעל גלוליכם" - אשר העליתם אל לבבכם

"השיבו פניכם" - אשר שמתם מכשול עווניכם לנכחם