קטע:רש"י על יחזקאל יד ד

"נעניתי לו" - שויי"ש רפונדו"ץ בלע"ז אע"פ שהוא בא לפני ברוב גלוליו כן ת"י