קטע:רש"י על יחזקאל יד ב

"העלו גלוליהם על לבם" - לבם אל גלוליהם לעבוד

"נתנו נכח פניהם" - להיות להם עכו"ם תמיד למורא ולאלוה

"האדרש אדרש" - התראה כי אני אדרוש להם ואשיב על דבריהם הרבה תמיהות מתקיימות