קטע:רש"י על יחזקאל יד א

"ויבוא אלי אנשים" - כולם בלב אחד לרעה לכך נאמר ויבוא ומדרש אגדה אומר על שם שהקב"ה גלה אזן הנביא תחלה הנה יבואו אליך פלוני ופלוני