קטע:רש"י על יחזקאל יג ד

"כשועלים בחרבות" - כשיבא אדם על פרץ החורבה בורח השועל על דרך פרץ אחרת ואינו עומד בפרץ להלחם