פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל יב כד

"כי לא יהיה עוד כל חזון שוא" - לא יוכלו עוד נביאי השקר להבטיח אתכם שלום על שקר כי מהרה אקדים את דברי נביאי האמת לבוא

"מקסם חלק" - דבנייל"א בלע"ז קסם של חלקלקות