פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל יב כג

"ימשלו" - ל' משל