רש"י על יחזקאל יא טו

רש"י על יחזקאל • פרק יא >>
א • ג • ה • ז • ח • י • יא • טו • טז • יט • כא • כב • כג • כד • 


"אחיך אחיך" - גלות שומרון וגלות יכניה

"וכל בית ישראל" - שהלכו בגולה

"אשר אמרו להם" - אשר אמרו עליהם יושבי ירושלי' שלא גלו עם יכני' שהמליך עליהם נבוכדנצר את צדקיהו ועתה גם הם משחקים על אחיהם שגלו ואומרי' עליהם רחקו מעל ה'