קטע:רש"י על יחזקאל יא א

"והנה בפתח השער וגו'" - הם הם שאמר למעלה אחוריהם אל היכל ה' אלא שלא פירש שם מי היו וכאן פירש את שמות שנים מהם