קטע:רש"י על יחזקאל ט ד

"והתוית תו" - ורשמת רושם

"על מצחות האנשים" - הצדיקים כדי להיות לאות שלא יפגעו בם המשחיתים