פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל טז ס

"וזכרתי אני את בריתי" - אשר היה עמך בימי נעוריך