פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל טז נח

"נשאתים" - נשאת אותם ולשון נקבה היא בכמה מקומות בספר זה