קטע:רש"י על יחזקאל טז נו

"ולא היתה סדום אחותך וגו'" - בתמיה

"לשמועה בפיך" - להוכיח רבים ולומר הזהרו שלא תהפכו כסדום כאילו היתה לך שמועה חדשה

"ביום גאוניך" - כשהיית בגדולתך