קטע:רש"י על יחזקאל טז מה

"בת אמך" - אומה של כנען אשר ירשתם את ארצם

"גועלת אישה ובניה" - אשר הרבו תועבותם עד כי געלה והקיאה הארץ את יושביה האבות והבנים יחד

"ואחות אחותך" - סדום הסמוכה לארץ ישראל

"אמכן חתית וגו'" - ת"י הלא אמכון שרה ביני חתאי הוות ולא עבדת כעובדיהון ואבוכון אברהם ביני אמוראי ולא הליך בעיצתהון