פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל טז מד

"כל המושל" - לשון משל וחידה הוא

"כאמה בתה" - ה"א של כאמה אינה מפיק ה"א לפי שאינה משמשת כלום אלא כאם כן בת