פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל טז לח

"ונתתיך דם חמה וקנאה" - ואסגירך להורגי בחימה וקנאה וכעס