פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל טז לו

"השפך נחושתך" - הוא לשון שולים שקורין פונ"ץ בלע"ז וכן הרבה בסדר טהרות נחושתו של תנור השפך נחושתך מרוב תאות זנות היה מקורך זב

"ועל כל גלולי תועבותיך" - ויען כל גלולי תועבותיך

"וכדמי בניך" - ובעון דמי בניך אעשה לך הרעה הזאת המפורשת בענין הנני מקבץ וגו'