פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל טז לב

"האשה המנאפת" - את האשה המנאפת

"תחת אישה תיקח את זרים" - בהיות' תחת בעלה נותנת עיניה באחרים