פתיחת התפריט הראשי

"ותפשקי את רגליך" - לפי שדימה אותה לזונה דבר בלשון תשמיש שיש פיסוק הרגלים איאקיישמ"ש בלע"ז