פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל טז כג

"אוי אוי לך" - וי ליך על דחבת ווי ליך על דלא תבת