פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל טז כב

"את ימי נעוריך" - את חסדי אשר עשיתי עמך במצרים