קטע:רש"י על יחזקאל ח ה

"שא נא עיניך דרך צפונה" - להר הבית מחוץ לעזרה שהרי בפתח שער הצפוני של עזרה מבחוץ היה עומד ודרך צפונה לשער חוץ לעזרה הוא

"מצפון לשער המזבח" - בהר הבית מצפון לאותו שער העזרה הצפוני ואומר אני שהיה אותו שער מכוון כנגד המזבח

"בבאה" - כשאדם בא ליכנס לעזרה מוצאו שם בביאה אלאנטריא"ה בלע"ז