קטע:רש"י על יחזקאל ח ג

"בציצית ראשי" - בשער ראשי פלוציי"ל בלע"ז

"במראות אלהים" - הראני כאלו נושא אותי ומביאני לירושלים

"שער הפנימית הפונה צפונה" - שער העזרה שהיא פנימית להר הבית והיו לה שערים לכל רוחותיה

"סמל הקנאה" - צורת הקנאה מקנא ומקניט להקב"ה שנתנוה שם להקנאות להקב"ה להרגיזו וכן ת"י צלם דקנאתא דמרגזין