קטע:רש"י על יחזקאל ח א

"בשנה הששית" - לגלות יכניה