קטע:רש"י על יחזקאל ז כג

"עשה הרתוק" - שלשלת אות הוא שילכו בגולה אסורים בזיקים

"משפט דמים" - חייבי קטול